A few reports


Technical Reports

Download public reports (most in Dutch)

2016

What do older cyclists experience? An identification study of perceived difficulties in everyday cycling interactions
report in pdf-format [0.5 MB];
Frank Westerhuis, Carola Engbers, Rosemay Dubbeldam, & Dick de Waard
Language: English
CRUISer project, SPRINT, Traffic psychology group, University of Groningen, Roessingh Research and Development

Effecten van diverse typen kantbelijning op fietsgedrag en beleving (bij daglicht en duisternis)
rapport in pdf-formaat [3.1 MB];
Dick de Waard & Frank Westerhuis
Taal: Nederlands
Het vergevingsgezinde Fietspad, Neuropsychologie, Verkeerspsychologiegroep, Rijksuniversiteit Groningen

2014

Onderzoek naar het effect van ingrepen aan de rand van een fietspad op gedrag, zichtbaarheid en acceptatie
rapport in pdf-formaat [2.7 MB];
Frank Westerhuis & Dick de Waard
Taal: Nederlands
Het vergevingsgezinde Fietspad, Neuropsychologie, Verkeerspsychologiegroep, Rijksuniversiteit Groningen

Natuurlijk Fietsen
rapport in pdf-formaat [3.2 MB];
Frank Westerhuis & Dick de Waard
Taal: Nederlands
Het vergevingsgezinde Fietspad, Neuropsychologie, Verkeerspsychologiegroep, Rijksuniversiteit Groningen

2011

Visuele Aspecten van Fietsvoorzieningen
rapport in pdf-formaat [5.5 MB];
Eva Fabriek, Dick de Waard, & Berry den Brinker.
Taal: Nederlands
Verkeerspsychologiegroep, Klinische- en Ontwikkelingsneuropsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

2010

Acceptatie en gevolgen van groene straatverlichting
rapport in pdf-formaat [940 kB];
Linda Steg, Dick de Waard, Siegwart Lindenberg, & Karel Brookhuis.
Taal: Nederlands
Verkeerspsychologiegroep, Sociale Psychologie en Sociologie, en Klinische- en Ontwikkelingsneuropsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Het kijkgedrag van automobilisten en fietsers bij kruispunten met een tweerichtingsfietspad
Viewing behaviour of drivers and cyclists at intersections with a two-way cycle track
MSc these in pdf-formaat;
Marjolein van Haeften .
Taal: Nederlands with English summary
Verkeerspsychologiegroep, Klinische- en Ontwikkelingsneuropsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

2008

Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test
rapport in pdf-formaat [1.8 MB];
Geertje Schuitema, Dick de Waard, & Karel A. Brookhuis.
Taal: Nederlands
Experimentele en Arbeidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Groei van het vrachtwagenverkeer en invoeggedrag van jonge en oudere automobilisten op snelwegen -verkenning van het probleem en de effecten van twee maatregelen. Een simulatoronderzoek
rapport in pdf-formaat [1.6 MB];
Dick de Waard, Chris Dijksterhuis, & Karel A. Brookhuis.
Taal: Nederlands with English summary
Experimentele en Arbeidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

2007

De invloed van de groei van vrachtwagenverkeer op het gedrag van ander verkeer bij in- en uitvoegstroken op snelwegen - Een Simulatoronderzoek
rapport in pdf-formaat [833 kB];
Dick de Waard, Anje Kruizinga, & Karel A. Brookhuis.
Taal: Nederlands with English summary
Experimentele en Arbeidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

2004 Denkdek

Resultaten van het Denkdek onderzoek in Rijsimulator en Praktijkproef vergeleken
Rapport ITSA-2004-01,
rapport in pdf-formaat [112 kB];
Dick de Waard en Karel Brookhuis
Taal: Nederlands with English summary

Driving the Phileas, a new automated public transport vehicle
Proceedings ICTTP 2004 (Nottingham),
publication;
De Waard, D. Brookhuis, K.A., Fabriek, E., & Van Wolffelaar, P.C.
Taal: English

2003

Phileas simulatoronderzoek: gedrag en evaluatie chauffeurs.
rapport in pdf-formaat [785 kB];
Dick de Waard, Karel A. Brookhuis, Eva Fabriek, & Peter C. van Wolffelaar
Experimentele en Arbeidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

2002

Evaluatie van rijgedrag met ritten in een geïnstrumenteerde auto op een sober Duurzaam Veilig ingerichte gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom
rapport in pdf-formaat [445 kB];
Frank J.J.M.Steyvers, Jan-Willem Streefkerk
Experimentele en Arbeidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

2001

Begrijpelijkheid van evacuatie-aanwijzingen in de toekomstige Westerscheldetunnel: empirische toetsing van voorgestelde informatievoorzieningen
COV 01-02, rapporten in pdf-formaat -gezipped [1.25 MB];
Frank J.J.M.Steyvers
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie; Experimentele en Arbeidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Voormetingen in Duurzaam Veilig: ritten in een geïnstrumenteerde auto op een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom
COV 01-03, rapport in pdf-formaat [78 kB];
Frank J.J.M. Steyvers, Dick de Waard, Karel A. Brookhuis
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie; Experimentele en Arbeidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

2000

Praktijkervaring met calamiteiten in tunnels; Taakanalyse gedrag in tunnels
COV 00-02, rapport in pdf-formaat [280 kB];
Dick de Waard, Karel A.Brookhuis
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Visuele Informatie en rijgedrag: Resultaten van een experiment in de rijsimulator
COV 00-09, rapporten in pdf-formaat -gezipped [160 kB];
Dick de Waard, Frank J.J.M. Steyvers, Karel A. Brookhuis
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

1999

De beleving en acceptatie van ontwerpvarianten van een computergevisualiseerde stalen buistunnel te Sneek
COV 99-02, rapport in pdf-formaat [535 kB];
Frank J.J.M. Steyvers
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Preferentie- en belevingsonderzoek naar wegdek- en barrierkleuren op de Zeelandbrug
COV 99-04, rapporten in pdf-formaat -gezipped [320 kB];
Frank J.J.M. Steyvers
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Algemene aspecten van tunnelgebruik en veiligheid
COV 99-09, rapport in pdf-formaat [525 kB];
Frank J.J.M.Steyvers, Dick de Waard, Karel A.Brookhuis
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

1998

Naar een nieuwe rijstrook-indeling op de Zeelandbrug - wetenschappelijk verslag
COV 98-06, rapport in pdf-formaat [460 kB];
Frank J.J.M. Steyvers, Peter C. van Wolffelaar
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Opzet van een alcohol- ervaringsproef voor vrachtwagenchauffeurs op het circuit van Arte te Emmen
Rapport in pdf-formaat [215 kB];
Frank J.J.M. Steyvers
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

1997

De begrijpelijkheid van alternatieve wegdek- en wegkantsymbolen
COV 97-05, rapporten in pdf-formaat - gezipped [2.4 MB];
Frank J.J.M. Steyvers
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Effecten van alcohol op rijgedrag: een gecontroleerde replicatie van de ervaringsproef in het project Alcoholvrij op Weg
COV 97-08, rapport in pdf-formaat [190 kB];
Frank J.J.M Steyvers, Dick de Waard
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Een multimedia applicatie voor snelheidsovertreders
Rapport in pdf-formaat [155 kB];
Frank J.J.M. Steyvers, Anneke Menting
Centrum voor Omgevings-en Verkeerspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

1996

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht
VK WR-96-01, rapport in pdf-formaat [255 kB];
Frank J.J.M. Steyvers, Karel A. Brookhuis
Verkeerskundig Studiecentrum VSC, Rijksuniversiteit Groningen

Jonge kinderen in het verkeer: hun mogelijkheden en beperkingen
VK WR-96-02, rapport in pdf-formaat [850 kB];
Peter F. Lourens, Marja Kuiken
Verkeerskundig Studiecentrum VSC, Rijksuniversiteit Groningen

Verkeersproblemen knooppunt Joure - een onderzoek met de geïnstrumenteerde auto van het VSC
VK WR-96-09, rapport in pdf-formaat [940 kB];
Peter F. Lourens, Dick de Waard, Frank J.J.M. Steyvers
Verkeerskundig Studiecentrum VSC, Rijksuniversiteit Groningen

Veilig verkeren in de Groeve. Een evaluatie van de belevingen van bewoners en passanten
VK WR-96-09, rapport in pdf-formaat [4 MB];
Frank J.J.M. Steyvers, Manja W. Sletterink
Verkeerskundig Studiecentrum VSC, Rijksuniversiteit Groningen

Handleiding "Ervaring Alcohol en Verkeer"
Rapport in pdf-formaat [70 kB];
Frank J.J.M. Steyvers
Verkeerskundig Studiecentrum VSC, Rijksuniversiteit Groningen

Via-MIRA. Een gebruikersvriendelijk systeem voor het presenteren van inductielusgegevens voor pre trip-doeleinden
Rapport in pdf-formaat [85 kB];
F.J.J.M. Steyvers (VSC), M.Wierda (VESC)
Verkeerskundig Studiecentrum VSC, Rijksuniversiteit Groningen

1991

Cognitive and normative models of car driving.
Deliverable Report V1041 GIDS / DIA3 [10.8 MB]
Van Winsum, W.
Haren (Groningen), The Netherlands : Traffic Research Centre, University of Groningen

1990

Beleving, waarneming en activatie tijdens het rijden over een deel van de A2
VK 90-18, rapport in pdf-formaat [255 kB];
Jessurun, M., Steyvers, F.J.J.M., De Waard, D., Dekker, K., & Brookhuis, K.A.
Verkeerskundig Studiecentrum VSC, Rijksuniversiteit Groningen

1987

Arbeidsomstandigheden van internationale vrachtwagenchauffeurs
VK 86-04, rapport in pdf-formaat [7.6 MB];
Van Ouwerkerk, F., Van der Hoeven, W., O´Hanlon, J.F., & Onnen, M.
Verkeerskundig Studiecentrum VSC, Rijksuniversiteit Groningen

1985

De invloed van verschillende bloedalcoholspiegels op objectief meetbare aspecten van feitelijk rijgedrag
VK 85-03, rapport in pdf-formaat [255 kB];
Louwerens, J.W., Gloerich, A.B.M., Vries, G. de, Brookhuis, K.A., O'Hanlon, J.F.
Verkeerskundig Studiecentrum VSC, Rijksuniversiteit Groningen

Back to my homepage .

Page Modified